ILMASTOINNIN PUHDISTUS LAPPEENRANTA

Vuosittain puhdistettavat kohteet:

1. ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot 

2. ruiskumaalaamon, puulevytehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, jossa ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti paloa levittäviä aineita 

3. ilmanvaihtokanavat ja laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä. 


Viiden vuoden välein puhdistettavat kohteet:

1. sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot 

2. päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot. 

Tapauskohtaisesti paloviranomainen voi määrätä edellä mainituista tarkastusväleistä poikkeavan tarkastus- ja puhdistusvälin. 

 

Asuinrakennukset:

Suositeltava puhdistusväli omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa on 5-10 vuotta.

 

IV-Tarvikkeet:

Meidän kautta saatte myös IV-tarvikkeita kuten suodattimia ja puhaltimia sekä myös asennuspalveluita.

 

Katso havainnekuva IV-puhdistuksesta AirPower sivuilta:

 http://www.airpower.fi/fi/usage/singlefamily/index.htm

 

Luota IV-huollossa alan ammattilaiseen!!

- Nuohoojamme ovat Nuohousalan Keskusliiton kouluttamia IV-huoltoon.

- Heillä on oikeus suorittaa myös lakisääteiset nuohouspalvelut.

 

Käytämme puhdistustyössä alan uusinta kalustoa.